Graslandbeheer van de paardeweide

Graslandbeheer van de paardenweide
 

Af en toe heeft een weide vernieuwing nodig. Dat kan door de weide opnieuw in te zaaien of
door een iets minder drastische methode, namelijk het doorzaaien van de bestaande grasmat.
 
Enkele tips over graslandbeheer van de paardenweide
Probeer alle 5 tot 10 jaar uw weide opnieuw in te zaaien of op zijn minst door te zaaien.
Bij het opnieuw inzaaien wordt de oude weide doodgespoten en opnieuw ingezaaid.
Gebruik voor het inzaaien speciaal graszaad dat bestemd is voor een paardenweide
en dus geen graszaad voor een koeienweide. Ook doorzaaien is een optie.
Bij het doorzaaien wordt in de bestaande grasmat het graszaad ingebracht.

 

Inzaai van een nieuwe weide
 
Tijdstip
Vernieuwing van grasland kan het best in de maanden maart/april of augustus/september plaatsvinden. In deze maanden is de temperatuur van bodem en omgeving optimaal en is er voldoende vocht aanwezig. Dat is belangrijk voor de kieming van het zaaizaad. Begin oktober is de uiterste zaaitijd. Later zaaien geeft kans op vorstschade.
 
Werkwijze
Verdelg allereerst onkruiden als deze rijk aanwezig zijn. Spit of ploeg het land hierna om op een diepte van 18 cm. Frees of hark de grond vervolgens, zodat het land mooi vlak ligt met een losse bovenlaag van 1 tot 2 cm. De grond is nu klaar voor inzaai. Strooi het graszaad gelijkmatig over het land en hark het licht in. Door het land vervolgens te rollen of aan te lopen ontstaat een goed kiembed. Zodra het gras enkele centimeters lang is, is nogmaals aanrollen aan te bevelen. Hierdoor ontstaat een mooie dichte zode.
 
Zaaihoeveelheid
Gebruik voor inzaaien 60 (zaaimachine) tot 80 kg zaad per ha (6-8 gram/m²). Zaai grote percelen in met een zaaicombinatie. Kleine percelen kunnen met de hand worden ingezaaid.
 
Doorzaai van een bestaande weide
 
 
 
Een weide kan ook via doorzaai met HorseGreen of HorseGreen Herbs worden opgeknapt.
Hierbij wordt graszaad in de bestaande grasmat ingezaaid.
 
Tijdstip
Het is aan te bevelen om zeer vroeg in het voorjaar (eind februari/maart) de paardenwei door te zaaien.
Het zaad kiemt dan sneller dan de bestaande zode begint te groeien.
 
Werkwijze
Zorg voor aanvang dat het gras erg kort afgemaaid of afgeweid wordt. Maak vervolgens de bovengrond los met een wiedeg, sleep of hark. Verdeel het zaad over de oppervlakte en rol het land. Voor grote oppervlaktes kan beter met een doorzaaimachine gewerkt worden. Let op: het slaagpercentage bij doorzaai is aanzienlijk lager dan bij herinzaai. Dat wordt veroorzaakt door de concurrerende werking van de bestaande zode.
 
Zaaihoeveelheid
Bij doorzaai met een machine wordt aanbevolen 40 kg/ha. Met de hand dient 50 kg/ha toegepast te worden.

 
  
Keuze graszaadmengsel
De meest gebruikte en verkochte grasmengsels zijn eigenlijk vooral geschikt voor rundvee. Deze graszaadmengsels bestaan vooral uit Engels raaigras dat erg snel groeit, een hoog eiwitgehalte heeft en weinig structuurrijk is. Voor paarden is dit mengsel duidelijk minder geschikt. Paarden krijgen over het algemeen al veel te veel eiwit binnen en hebben een veel hogere behoefte aan structuurrijk gras. Bovendien is het "normale" gras slecht bestand tegen de wijze waarop paarden weiden (zeer kort het gras afgrazen). Koeien rukken het gras af met de tong. Paarden bijten het gras met hun tanden. Gras begint weer te groeien vanuit "het groeipuntje", daar waar de blaadjes uit de stengel komen. Als het groeipuntje opgegeten is, komt het gras moeilijk weer op gang. Een goed paardenmengsel bevat ook gras met  een heel laag groeipunt (dichtbij de grond), zodat het gras na "consumptie" weer snel kan aangroeien.
 
Weideonderhoud
Voor het behoud van een goede weide is het aan te bevelen om de weide niet alleen te laten beweiden door paarden. Het beste is om het weiden af te wisselen met maaien. Het af en toe maaien heeft een zeer positief effect op de langleefbaarheid van uw weide. Iedere paardenhouder weet het wel, maar lang niet overal gebeurt het: paardenmest moet eigenlijk de wei uit. Vooral in verband met wormbesmetting, maar ook om het ontstaan van "bossen" te voorkomen is het beter om de paardenmest uit de wei te halen. Om een goede weide te behouden is het aan te bevelen af en toe de "bossen" uit de wei te maaien en de wei een keer te slepen.