Synovium Mgnium

Synovium MGNIUM
Synovium MGNIUM is een voedingssupplement voor paarden dat behoefte van magnesium aanvult.
Magnesium speelt een zeer belangrijke rol in de fysiologie van de spierenzenuwcellen.
Een tekort aan magnesium kan zich uiten in nerveusheid en een onvermogen van de spiercellen om te ontspannen1.
MGNIUM biedt onderbouwde ondersteuning bij het aanvullen van magnesium van het dagelijks rantsoen.
Het bevat een unieke en natuurlijke formule van verschillende voedingsadditieven, waaronder verschillende vormen van magnesium.
Het bevordert de concentratie en wordt ingezet bij de verzorging van zwaarbelaste spieren1.
 
Vormen magnesium
Magnesium speelt een belangrijke rol in planten en bij dieren. Bij dieren is het een van de belangrijkste cationen. Magnesium is essentieel, omdat magnesium (op kalium na) het meest voorkomende kation is.
Het kation magnesium zorgt voor het juist verlopen een groot aantal fysiologische functies.
Magnesiumzouten lossen gemakkelijk op in water en zijn veel beter oplosbaar dan bijvoorbeeld de calciumzouten8,11.
Hierdoor is magnesium direct beschikbaar voor organismen.
Magnesiumzouten worden vooral gebruikt in de vormen magnesiumhydroxide, magnesiumchloride,
magnesiumcitraat, magnesiumchelate, magnesiumcarbonaat, magnesiumoxide en magnesiumsulfaat.
 
Synovium MGNIUM bevat de 2 belangrijkste vormen van magnesium: magnesiumchelaat en
magnesiumoxide in combinatie met Bvitamines.
Het is gebleken dat de oxidevorm sneller opgenomen wordt, waardoor het een sneller effect heeft dan de chelaatvorm.
Echter, dechelaatvorm heeft een grotere biologische beschikbaarheid dan de oxidevorm.
De chelaatvorm is wel duurder dan de oxidevorm5,6.
Door beide vormen van magnesium te combineren is de beschikbaarheid voor het dier optimaal. 
 
Chemische eigenschappen magnesium
Iedere cel heeft een beschermingslaag, de celmembraan. In deze membraan zitten nauwe kanaaltjes
die door voedingsstoffen gebruikt worden om in de cel te komen. Magnesium heeft de eigenschap
dat het een schild van water om zich heen kan vormen. Door dit waterschild is het magnesiumion te
groot om via de nauwe kanaaltjes de cel te bereiken. Magnesium is slecht in staat om dit waterschild
af te strippen, daarvoor zijn er bepaalde eiwitten nodig die het afstrippen kunnen bewerkstelligen.
Het calciumion is een voorbeeld van een ion dat ook een waterschild om zich heen kan vormen,
maar calcium kan dit schild gemakkelijk afstrippen en op deze manier de nauwe kanaaltjes in de
celmembraan passeren. Hierdoor komt calcium gemakkelijk in de cel en uit de cel. 
 
Verdeling magnesium in het lichaam
Ongeveer 50-60% van het magnesium dient als oppervlakte toevoegingen van het hydroxyapetite
mineraal in het bot, het is daarmee een belangrijke component van bot. Het overige deel bevindt zich
in spieren en niet spierige zachte weefsels. Magnesium wordt primair gevonden binnenin de cel.
 
Absorptie en excretie van magnesium
Magnesium wordt geabsorbeerd in de darmen en opgeslagen in bot. Een overvloed aan magnesium
wordt uitgescheiden door de nieren en in de faeces. Magnesium wordt voornamelijk opgenomen in
de dunne darm, maar gedeeltelijk ook in de dikke darm4,7,9,10,11. Bij paarden wordt gemiddeld 25%
van het ingenomen magnesium opgenomen in het eerste deel van de dunne darm, 35% in het laatste
deel van de dunne darm, slechts 5% in de blinde darm en de dikke darm. De gemiddelde absorptie
van magnesium door paarden is 49,5% (30%60%)
2,7,9,10, de rest wordt via de faeces uitgescheiden1. De meerderheid van het magnesium wordt opgenomen door een passief paracellulair mechanisme, terwijl een kleiner deel via een actief (energie voor nodig) transcellulair mechanisme opgenomen wordt4,11.
Mechanismen van renale magnesium excretie en reabsorptie
Excretie van magnesium via de nieren varieert afhankelijk van de dieetveranderingen. Als er een lage
magnesium opname is, dan zal er vrijwel geen magnesium via de nieren in de urine terecht komen.
Wanneer er een overvloed aan magnesium wordt ingenomen, dan zal het overschot aan magnesium
snel in de urine worden uitgescheiden2,9,11.
 
Werking
Bij een spiercontractie komt er calcium vrij uit de cel. Teveel vrij calcium zorgt voor kramp in de
spieren. Magnesium stimuleert juist de calciumheropname
in de cel. Het reduceert op deze manier
het vrijkomen van Ca, waardoor krampen in de spieren voorkomen worden. Magnesium is dus
belangrijk voor het transmembraan transport van onder andere calcium en kalium bij
spiercontracties. Een overmaat aan vrij calcium kan naast krampen er ook voor zorgen dat cellen
doodgaan. Magnesium kan deze calciumgeinduceerde
celdood verminderen4.
Ook op het niveau van de zenuwen is magnesium van belang. Het antagoneert de vrijkoming van
acetylcholine. Acetylcholine is een zogenaamde neurotransmitter en kan ook zorgen voor een
spiercontractie. Magnesium zorgt er dus voor dat er minder acetylcholine vrijkomt, waardoor er
minder spiercontractie plaatsvindt.
Twee andere zeer belangrijk mechanismen waarvoor magnesium van belang is, is het stabiliseren van
enzymen in de cel en de invloed die magnesium heeft op ATP (energie)genererende
reacties.
ATP staat voor Adenosine Tri Phosphate. ATP is nodig voor verbranding en verbruik van glucose,
het is een belangrijke energiebron. Ook is ATP van belang in synthese van vetten, eiwitten,
nucleïnezuren en coenzymen.
Omdat magnesium ook voor de conformatie van nucleïnezuren nodig
is, is het essentieel voor de opbouw van eiwitten en daarmee alle structurele functies in het lichaam.
Niet alle eiwitten worden opgenomen door een paard met het voer, dus is het van belang dat de
essentiële eiwitten in het lichaam opgebouwd worden mede met de hulp van magnesium.Magnesium
heeft daarmee niet alleen invloed op de spieren en de zenuwen, maar ook allerlei processen van
synthese in het lichaam.
Magnesium speelt daarnaast een rol bij de regulatie van de vasculaire tonus, het hartritme,
plaatjesgeactiveerde
thrombosis en botformatie4,7.
Als laatste wordt vermeldt dat bij tekorten aan magnesium soms toegenomen insuline secretie en
gevoeligheid voorkomt 4.
 
Magnesium benodigdheden voor paarden
De normale magnesium hoeveelheid voor paarden is 13 mg/kg LG/dag en kan worden bereikt door
het geven van een dieet dat 0,16% Mg bevat (1600 ppm van het voedsel) 2. Voor een volwassen
paard van 600kg is er een behoefte van 7800 mg aan magnesium nodig per dag.
Magnesium Tekort
Magnesium tekort, ofwel Hypomagnesemia, zorgt ervoor dat magnesium niet kan dienen als
coenzym voor de NaK ATPase pomp, wat dus resulteert in een afname van de intracellulaire kaliumen
een toename van de intracellulaire natrium concentratie. Hierdoor kunnen cellen spontaan gaan
depolariseren, waardoor er zelfs spontane spiercontracties kunnen gaan optreden.
Hypomagnesemia kan ook leiden tot een toename van de Purkinje vezel prikkeling, wat
predisponerend is voor het genereren van arrhythmia, toevallen, spiercontracties en zwakheden2.
Lage magnesium concentraties in het bloed kunnen de synthese en secretie van hormonen
beïnvloeden. De synthese en secretie van PTH (Para Thyreoïd Hormone) zal bijvoorbeeld
verbeteren bij lagere Mg concentraties. Mg is een natuurlijke fysiologische Ca blokker, omdat het
het vrijkomen van Ca uit de cel kan belemmeren2.
Hypocalcemie en hypomagnesemia zijn veelvoorkomend bij paarden met sepsis en endotoxinemie
(endotoxinen in het bloed). Sepsis is een ontstekingsreactie in het hele lichaam, als gevolg van een
infectie. Er is aangetoond dat ratten met een hypomagnesemia status verhoogde concentraties
veroorzaakt van circulerende stofjes (cytokines: IL1, IL6, TNF), welke een gegeneraliseerde
ontstekingsreactie veroorzaken2.
Hypomagnesemia kan resulteren in een defect van een bepaalde enzymactiviteit
(tyrosine kinase activiteit) op het insulinereceptorniveau, resulterend in een stijging van de intracellulaire calcium
concentraties, waardoor insuline resistentie veroorzaakt kan worden2.
 
Tot slot
Magnesium is dus een zeer belangrijk element in de voeding van het paard. Meestal zit er in
commercieele voeding onvoldoende magnesium om de behoefte van het paard te dekken. Zeker als
de paarden weinig weidegang krijgen, bijvoorbeeld in de winter en het hooi al wat ouder is dan dalen
de concentratie van magnesium in het voer in een hoog tempo. Het aanvullen van magnesium is dan
van groot belang om toch voor een voldoende opname van magesium te zorgen. Supplementen
kunnen daarbij helpen, ware het niet dat veel supplementen niet de juiste vorm of dosering van
magnesium bevatten. Recent onderzoek toont aan dat Mgnium daadwerkelijk de hoeveelheden
bevat die vermeld zijn en zo bijdraagt aan een voldoende opname van magnesium bij het paard.
Literatuurlijst
1. http://www.synovium.eu/producten/mgnium1/
2. J, Allison M, S, Stewart, BVSc (Hons), Magnesium Disorders in Horses. Veterinary Clinics
Of North America: Equine Practice. Volume 27, issue 1, April 2011, p149163.
Department of Clinical Science, John Thomas Vaughan Large Animal Teaching Hospital,
College of Veterinary Medicine, Auburn University, 1500 Wire Road, Auburn, AL 36849,
USA.
3. T. Hembrooke, Nutrition and Cellular Function. Total body health.
4. W.J. Dechent, M. Ketteler, Magnesium Basics. Clinical kidney journal.
5. http://ods.od.nih.gov/factsheets/MagnesiumHealthProfessional/
6. http://www.ehow.com/about_5641235_magnesiumoxidevs_
magnesiumchelate.
html
7. Magnesium explained: by Malcolm Green, BSc (Hons) Biological Sciences Research
Director, Calinnova Ltd.
8. http://www.performanceequineusa.com/MagRestore.aspx
9. H.F. Hintz and H.F. Schryver. Magnesium Metabolism in the horse. Journal of Animal
Science 1972, 35: 755759.
10. L.J. Kapusniak, L.W. Greene, G.D. Potter. Calcium, magnesium and phosphorus absorption
from the small and large intestine of ponies fed elevated amounts of aluminum. Journal of
Equine Veterinary Science, Volume 8, Issue 4, JulyAugust
1988, p 305309.
11. N.E. Saris, E. Mervaala, H. Karppanen, J.A. Khawaja, A. Lewenstam. Magnesium. An
update on physiological, clinical and analytical aspects. Institute of Biomedicine, University of
Helsinki. Clin. Chim. Acta. 2000 Apr; 294 (12):
126.